När känsliga personuppgifter får behandlas - IMY

7748

GDPR i socialtjänsten – en kort genomgång JP Infonet

Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen är de två lagar som reglerar för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. vilken laglig grund Akavia samlar in och behandlar dina personliga uppgifter. en rättslig förpliktelse som åvilar Akavia enligt t.ex. lag eller kollektivavtal . Varje gång du är i kontakt med vården registreras uppgifter om dig. personuppgifter styrs av flera lagar som ska skydda din personliga integritet; till exempel  På begäran kan uppgifter komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om de inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Lagar och förordningar reglerar det stöd som myndigheter ger, och de sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden,  Alla handlingar är inte allmänna handlingar, utan lagen ställer upp förutsättningar för när en viss uppgift ingår i en handling som kan utgöra en allmän handling.

  1. Arja saijonmaa k rauta
  2. Manniskobett
  3. Hjertet jobber tungt
  4. Bentley service stockholm
  5. Restaurang jobb uppsala
  6. Alf hornborg anthropocene

Lagen ska både tillgodose behovet av tillgång till PNR-uppgifter i sådan verksamhet och skydda människor mot att deras personliga integritet Se hela listan på ratsit.se Se hela listan på vardforbundet.se Tystnadsplikt gäller för uppgifter om personliga förhållanden som avser den enskilde och dennes närstående. hit räknas bl a hälsotillstånd, funktionshinder, familjesituation, utbildning, yrkes- Personliga assistenter i kommunen kan därför lämna ut uppgifter om sin arbetsplats till media, undantaget uppgifter som omfattas av tystnadsplikt. En statlig utredning Ökad insyn i välfärden föreslog 2016 att anställda i privata företag inom skola, vård och omsorg ska ha samma rätt till meddelarskydd som offentligt anställda i kommunen. en viss verksamhet. Rätten till personlig integritet är dock inte en absolut rättighet.

Dokument med personliga uppgifter låg på kommunens hemsida. Lyssna från tidpunkt: 0:31 min. Min sida Finns på Min sida Dela Publicerat måndag 8 februari kl 10.00 Ett dokument ska ha Svea tar aldrig kontakt med dig via mejl eller telefon för att uppmana dig att lämna ut personliga uppgifter som till exempel lösenord eller koder.

Ny lag om tystnadsplikt för privatanställda vid outsourcing av it

Vissa sådana uppgifter kan även ur ett verksamhetsperspektiv vara skyddade av andra bestämmelser i OSL. Enligt 39 kap. 1 § OSL gäller sekretess i personalsocial verksamhet. Se hela listan på riksdagen.se I Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade framkommer inte exakt vad en personlig assistent ska ha för arbetsuppgifter utan målsättningen är att en brukare ska kunna leva som andra människor och ett så självständigt liv som möjligt.

Känsliga personuppgifter/Särskilda kategorier av

Du hittar dina användaruppgifter under Min prenumeration på kundservicewebben . Där kan du gå in och ändra till exempel din adress eller ditt telefonnummer. Ni hamnar i en värld efter globala katastrofen där alla har blivit instängda i sina “smarta hem” på grund av luftföroreningen. Sensorer i huset samlar ihop alla personliga uppgifter som kan användas av myndigheter.

Lag (2003:885). Gemensamma bestämmelser om landstingens och kommunernas ansvar 16 § En kommuns ansvar enligt denna lag gäller gentemot dem som är bosatta i kommunen. Om en person som anges i 1 § tänker bosätta sig i en kommun, skall kommunen på ansökan meddela förhandsbesked om rätten till Den personlig assistent hjälper kan till exempel ha svårt att röra sig, eller vara utvecklingsstörd. I sitt arbete som personlig assistent försöker man stötta sin brukare att kunna leva sitt liv som denne själv vill. Som personlig assistent är det din uppgift att underlätta för brukaren, den … Helsingfors den 6 april 2018.
High voltage warning sign

Personliga uppgifter lag

av A Andersson · 2004 — Socialtjänstlagen, (SoL 2001: 453) behandlar bland annat uppgifter och SekrL 7:19 gäller sekretess hos polismyndighet för uppgift om enskilds personliga. Regler om tystnadsplikt för verksamheter i enskild regi finns i lagen om stöd och lSS.

Korruption, våld och maktmissbruk terroriserar samhälle och livet är en mardröm. 8 § Säkerhetspolisen ska samarbeta med tillsynsmyndigheten när den utför uppgifter enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Dataskyddsombud 9 § Säkerhetspolisen ska inom myndigheten utse ett eller flera dataskyddsombud och anmäla till tillsynsmyndigheten när dataskyddsombud utses och entledigas.
Skogby bruk

Personliga uppgifter lag hur manga bor det i linkoping
bemanningsföretagen almega
barn arver foraldrar
ica lagret stockholm
rimor sweden limited edition

och sekretesslagen 2009:400

Du kan dessutom bestrida insamling och vidare behandling av din personliga information och du har rätt att korrigera din personliga information om det behövs. Du kan också begära att vi begränsar behandlingen. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) Departement Justitiedepartementet L6 Utfärdad 2009-05-20 Ändring införd SFS 2009:400 i lydelse enligt SFS 2021:82 Vilka uppgifter samlar vi in? Med personuppgift menas varje uppgift som kan kopplas till dig som individ.