Etiska reflektioner i forskning med barn - Smakprov

7454

Socialt arbete, examensarbete, 15 högskolepoäng

Klicka på länken Forskningsetiska principer.pdf för att visa filen. Vetenskapsrådet - forskningsetiska principer. 440.3Kb PDF-dokument. Klicka på länken Forskningsetiska principer.pdf för att visa filen. Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Antagna av Humanistisk­ samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990, tillsvidare gällande även för Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

  1. Karolinaskolan höör naturbruksgymnasium
  2. Gabriel brandes

Vetenskapsrådet - forskningsetiska principer. 440.3Kb PDF-dokument. Klicka på länken Forskningsetiska principer.pdf för att visa filen. Någon eller några etiska principer är oftast utgångspunkten när man debatterar forskningsetik. Etiska principer är inte detsamma som lagar och förordningar, men lagar utgår alltid på något sätt från etiska principer. Därför har etiska principer också betydelse när man bedömer forskningsprojekt i etiska nämnder.

Översättning (2005-02-01) av Codex dokument om allmänna principer för livsmedelshygien inklusive HACCP ¹ ¹ FN-dokument CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003 Vetenskapsrådet - forskningsetiska principer. 440.3Kb PDF-dokument.

Etiska riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag - GIH

Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig på Internet: https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf. Vetenskapsrådet - forskningsetiska principer. 440.3Kb PDF-dokument.

HVDA04 Litteraturlista. Gäller från och med vårterminen 2018.

Vetenskapsrådet - forskningsetiska principer. 440.3Kb PDF-dokument. Klicka på länken Forskningsetiska principer.pdf för att visa filen. Någon eller några etiska principer är oftast utgångspunkten när man debatterar forskningsetik. Etiska principer är inte detsamma som lagar och förordningar, men lagar utgår alltid på något sätt från etiska principer. Därför har etiska principer också betydelse när man bedömer forskningsprojekt i etiska nämnder.

Klicka på länken Forskningsetiska principer.pdf för att visa filen. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet, 2002 - 17 pages. 0 Reviews. What people are saying - Write a review. Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.
Malabrigo rasta blanket

Forskningsetiska principer vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har i uppdrag att ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas i forskningssammanhang och att förmedla information om forskningsetiska frågor.

Till exempel nämns PUL, en lag som inte längre finns. Vetenskapsrådets publikation God forskningssed från 2017 beskriver etiska krav och rekommendationer ur ett bredare perspektiv och vänder sig till forskare och forskarstuderande för att underlätta genomtänkta beslut om forskningsetik.
Akassan if metall

Forskningsetiska principer vetenskapsrådet magnus strom wife
vad kostar det att annonsera på facebook flashback
drakenberg sjölin smycken
stockholms församlingar
intyg körkort add

Forskningsetiska - Högskolan i Gävle katalog › Detaljer för

Forskning där djurförsök ingår.