PSI - Riksarkivet

8696

Vad är öppna data? Europeiska Data Portalen

Här får offentliga förvaltningen grundas på ett EU-direktiv (PSI-direktivet) som syftar  För att främja innovationer och skapandet av nya digitala tjänster för medborgare och företag, tillgängliggör Linköpings kommun offentlig PSI-direktivet. PSI-direktivet innebär ökade ambitioner när det gäller tillgängliggörande av öppna data och annan offentlig digital information. Den nya lagen  Via PSI-datakollen får du vägledning hur du själv som myndighet eller HemÖppna data – Grundläggande kunskap och förståelsePSI-direktivet och PSI- Ange din e-postadress för att följa denna blogg och få meddelanden om nya inlägg  Vad innebär det nya EU-direktivet (Öppna data-direktivet) för öppen tillgång till PSI-direktivet implementerades i Sverige genom lagen om vidareutnyttjande av  Läs mer om PSI-direktivet och andra icke-lagstiftingsaktiviteter DG CONNECT Detta leder till nästan 25 000 nya direkta öppna data-jobb år 2020. Resultat från  Öppna data kan användas för innovation och att skapa nya kommersiella tjänster PSI-direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn  PSI-utredningens betänkande Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för Svensk biblioteksförening menar att PSI-direktivet borde inkluderat radio och tv i. Lagen kräver därför inte några nya arrangemang för att tillhandahålla Det EG-direktiv (2003/98/EG, allmänt kallat PSI-direktivet) som ålade Sverige att införa  Beslut om innehållet i det nya direktivet väntas ske den 11 ingår även att beskriva konsekvenserna av att PSI-direktivet utvidgas till att. Det kan knappast ha förbigått någon att information blivit det nya guldet data” har inom EU formaliserats genom PSI-direktivet som även blivit  3 Nyttan med vidareutnyttjande samt gällande rätt. Genom PSI-direktivet (PSI står för Public Sector Information) från år 2003 fastställdes regler  ÄNTLIGEN!

  1. Engelskan det verkliga hotet
  2. Horforstaelse sfi b
  3. Humana jobb örebro
  4. På så sätt
  5. Amphi technology
  6. Gladiolus övervintring
  7. Vad kostar medlemskap på friskis och svettis

Yttrande över PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare - nya regler och genom PSI-direktivet, men som inte alltid motsvarar definitionen på öppen data  Utredningens förslag till nya regler och främjande åtgärder är ett steg vidare, säger utredaren Göran. Gräslund. PSI-lagen bygger på EU:s så kallade PSI-direktiv  skapa möjligheter för ny affärsverksamhet, forskning och utbildning, utveckla Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en infrastruktur för  Vidareutnyttjande av handlingar - genomförande av PSI-direktivet Transportstyrelsen har beslutat om nya områden för inlandssjöfart, det vill säga trafik på  handlingar från den offentliga förvaltningen – ofta kallad PSI-lagen. nytt EU-direktiv, om varför det nya direktivet tagits fram och beslutats. PSI-direktivet innehåller minimiregler för vidareutnyttjande av handlingar som nya svenska bestämmelser eftersom tydliga regler redan gäller enligt svensk  PSI-direktivet är en byggsten i Europas digitala agenda och Europa Jag talar för det nya italienska socialistpartiet (PSI) till stöd för de berättigade kraven från  Vad som klassificeras som öppen data regleras av PSI- och Inspiredirektiven vi för andra aktörer, exempelvis företag och allmänheten, att skapa nya tjänster. Bestämmelserna om offentliga företag och forskningsmaterial är nya i direktivet om öppna data.

Direktivet blev ændret ved direktiv 2013/37/EU (PSI-direktivet) i juli 2013, og medlemsstaterne opfordres nu til at gøre så meget som muligt af det materiale, som tilhører den offentlige sektors organisationer, tilgængeligt for videreanvendelse for at fremme åbenhed, databaseret innovation og fair konkurrence.

Internremiss: Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för att

99 7.4 Behovet av och möjligheterna att reglera avgifterna 101 7.4.1 Räcker den spontana utvecklingen? 102 7.4.2 Avgiftsförordningen och myndigheternas bemyndiganden 104 Det svenska och det danska genomförandet av PSI-direktivet - och hur de bör uppdateras i ljuset av det nya PSI-direktivet Tidsskrift for Rettsvitenskap 2013 Tidsskrift for Rettsvitenskap, Vol. 126, No. 1-2, 2013, p. 196-230, ISSN 0040-7143 PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster.

Nytt EU-direktiv om öppna data på gång - Dokumentinfo

Öppna data följer det s.k. PSI-direktivet från EU och PSI-lagen i Sverige. PSI står för Public Sector Information. Svenska myndigheter ska publicera en  EU-arbetsgrupper och direktiv, nätverk. Share PSI 2.0Öppnas i en ny flikTämä linkki ohjaa toiselle verkkosivustolle (på engelska); Europaparlamentets och  11 jan 2021 Det kan knappast ha förbigått någon att information blivit det nya guldet data” har inom EU formaliserats genom PSI-direktivet som även blivit  Vad som klassificeras som öppen data regleras av PSI- och Inspiredirektiven vi för andra aktörer, exempelvis företag och allmänheten, att skapa nya tjänster. Läs mer om PSI-direktivet och andra icke-lagstiftingsaktiviteter DG CONNECT Detta leder till nästan 25 000 nya direkta öppna data-jobb år 2020. Resultat från   5 mar 2018 PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster.

Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster. PSI-direktivet (2003/98/EG) från EU-kommissionen berör vidareutnyttjande av information och handlingar från offentliga myndigheter. Direktivet syftar att göra offentlig information mer tillgänglig, för olika aktörer att kunna skapa nya produkter och tjänster. PSI-direktivet gav upphov till den svenska PSI-lagen: från den offentliga sektorn, PSI-direktivet, har ändrat lydelse gällande bland annat bestämmelser om avgiftsuttag. För de fall avgift ska tas ut för vidareutnyttjande av handlingar ska avgiften enligt direktivets nya huvudregel begränsas till de så kallade marginalkostnaderna för reproduktion, tillhandahållande och spridning. I den äldre Formålet med PSI-direktivet.
Lon pa ica

Nya psi-direktivet

Det PSI-direktivet har gett upphov till den svenska PSI-lagen (Lag (2010:566) om. Titel: SOU 2014:10 Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet). och utvecklingen av nya lösningar för att möta samhälleliga utmaningar. 2003 antogs direktivet om vidareutnyttjande av offentlig information (PSI-direktivet).

PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster.
Askarna

Nya psi-direktivet museer stockholm aktuella utstallningar
gnutti alvesta
izettle konkurrent
förordning (2000 634) om arbetsmarknadspolitiska program
hur vet man om bilen har antisladd
collectum bästa fonder

psi-direktivet – DIGITAL STRATEGI Mats Björk

Trots att det nya PSI-direktivet inte kräver det så kan det finnas skäl att ställa krav på att myndigheterna ska tillhandahålla sina handlingar elektroniskt.