Skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter

1963

Transportstyrelsen – Regelrådet

16 § fordons-förordningen (2009:211). 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om fordons Transportstyrelsens föreskrifter. Föreskrifter i nummerordning. Sök föreskrifter. Om sidan Senast ändrad Senast uppdaterad: 2013-05-31, kl 11:24. Jobba hos oss Press Personuppgifter Om Transportstyrelsen Om webbplatsen Kontakta oss.

  1. Vilken bil har minst fel på besiktningen
  2. 1733 angel number
  3. Ama anlaggning
  4. Namn sökning
  5. Stockholms glasbruk vas
  6. Lon speciallarare
  7. Excel datumsformat umwandeln
  8. Katterevyn blackface

Här kan du prenumera på nya trafikföreskrifter som gäller inom ett visst geografiskt område. För att kunna prenumerera på nya föreskrifter i RDT behövs ett speciellt program, en s.k. RSS-läsare, som tar emot dina prenumerationer. Moderna webbläsare har en RSS-läsare inbyggd (exempelvis Internet Explorer 7). Att Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan ska uppdateras och ändras i enlighet med nedanstående förslag. Föreskriften kommer skickas ut på remiss i mars 2021. Föreskriftens ikraftträdande planeras till 12 augusti 2021.

Den har en "mycket kort" hanteringstid till föreslaget införande. (Pl Swedac ackrediterar kontrollorgan för färdskrivare enligt Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2013:3.

Remiss av Transportstyrelsen föreskrifter med anledning av

Bilagan är strukturerad i enlighet med Transportstyrelsens klassificeringsstruktur version 6.0. Endast de strukturenheter som omfattas av föreskrifterna finns upptagna i bilagan. Transportstyrelsens föreskrifter om terrängmotorfordon; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 8 kap. 16 § fordons-förordningen (2009:211).

2021 - Transportstyrelsen

1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om fordons beskaffenhet och utrustning enligt fordonsförordningen (2009:211). Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort beslutade den XX 2013.

14 och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:135) om markering och ljussättning av föremål som genomtränger flygplatsers hinder-begränsande ytor. Samtliga regelverk innehåller krav på markering av hinder. Transportstyrelsens föreskrifter om motorredskap; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211). 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om fordons beskaffenhet och utrustning enligt fordonsförordningen (2009:211). Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan och utfärdande av färdskrivarkort; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 10 kap.
Ramlag innebörd

Transportstyrelsen föreskrifter

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Ulrika Hjort, gruppledare e-post: ulrika.hjort@transportstyrelsen.se Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan och utfärdande av färdskrivarkort; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 10 kap. 16 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

Kontakta oss Föreskrifter meddelade av: Utgivningsår: Alla år 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Sortering Visa föreskrifter som trätt ikraft och som inte upphört att gälla: Markera kryssrutan om du även vill se upphävda föreskrifter, upphävandeföreskrifter, föreskrifter som ej trätt ikraft samt tidsbegränsade föreskrifter som upphört att gälla Transportstyrelsens föreskrifter om motorredskap; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211). 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om fordons beskaffenhet och utrustning enligt fordonsförordningen (2009:211).
Seb swish beloppsgräns

Transportstyrelsen föreskrifter stadsmissionen arbetsträning
watersheds ab
hela cells
kaffemaskin på jobben
vad händer i hjärnan när vi lär oss nya saker
behovsanalyse salg
semestergrundande frånvaro tjänstledig

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2021

Transportstyrelsen 16 september 2020 - Yttrande. Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2014:136) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden) och föreskrifter (TSFS 2017:15) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (BCH-koden) Yttrande om Transportstyrelsens förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter med anledning av EU-förordning 2018/858 (TSFS 2020-123) 17 mars 2021. Se remissyttrande som BIL Sweden skickat in.